Rozmiar: 5375 bajt�w

proza


TFURCZOŚĆ RADOSNA
Deklinacja Tfurczości Radosnej
Nonsensizmy
Dekonstrukcja
Aforyzmy o Malowaniu Sufitu
Definicje Co Piękniejszych Myślicieli
Poezje alfabetyczne
Huciska    '80
Proza Świąteczna
Hej ho!

TFURCZOŚĆ RADOSNA 2
Urzędowe Przypadki Deklinacji Polskiej   12'98
Deklinacyi Polskiey Przypadki    12'98
Złote myśli studenckie   ok.'81
Rozrywek świątecznych skorowidz   12'99
Definicje słów w języku polskim    '87 '96
Myśli pieskie i piesie